Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie
De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1 : 78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker der wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen. Het is die keer dat Thomas er niet bij is. En Hij zegt daar tegen hen: ‘Vrede zij u, Zoals Mij de Vader gezonden heeft, zendt ik ook U.’ En daarna blaast Hij op de discipelen en zegt: ‘Ontvangt de Heilige Geest.’
Het is aan de kerkenraad om initiatieven tot evangelisatie te nemen, binnen de gemeente de bezinning op gang te brengen, de gemeente toe te rusten en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel.

De gemeente is geroepen het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk. Vervolgens is het belangrijk vanwege de geestelijke nood waarin zo velen verkeren, omdat ze Christus niet kennen. Het is een voorrecht om te mogen evangeliseren. Er is geen zaliger boodschap om bekend te maken dan dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken (Lukas 2 : 17, 1 Tim. 1 : 15).

Vanuit deze motieven heeft de kerkenraad besloten om een evangelisatiecommissie in te stellen.

De commissie bestaat uit ouderling A. J. van der Lee (voorzitter), dhr. J. van Bentum, ds. W.J.C. van Blijderveen, dhr. G. Bloemhof, mw. M. van Grol-Colijn en ouderling J. Verhage.
 
Voor meer informatie: evangelisatiecommissie@hhgwoudenberg.nl

Voor vragen over het christelijk geloof kunt u ook terecht op de website "zien en geloven".

 

Volgende kerkdienstenDonderdag 26 mei
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 29 mei
9:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
11:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe

Agenda


Maandag 23 mei
19:00
Jubilate Deo
info
19:30
Zaalreservering
info

Dinsdag 24 mei
19:00
Zaalreservering
info
19:45
Zaalreservering
info

Woensdag 25 mei
19:30
Kerkenraad
info

Donderdag 26 mei
19:00
Kerkvoogdij
info

Zondag 29 mei
20:00
JV Jehuda 16+
info

Maandag 30 mei
19:00
Jubilate Deo
info
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda