Vrouwen Bijbelstudiekring


Vrouwen Bijbelstudiekring


Welkom! Dat ben je als je samen met andere vrouwen na wilt denken over en wilt leren ui de Bijbel.
Maar ook ben je welkom als je verbinding zoekt en onderling contact met christenvrouwen.

We starten het seizoen met een gezellige wandeling. Verder komen we twee keer per maand samen
op donderdagavond om 20.00 uur. De invulling van de avonden bestaat meestal uit Bijbelstudies.
Dit jaar gaat het over het leven van Petrus. We zoeken naar verschillende manieren om de hoofd-
stukken te bestuderen en met elkaar te bespreken.
Ter afwisseling hebben we een speciale avond voor Kerst en Pasen en een avond rond een thema
waarvoor we een spreker uitnodigen. Daarnaast organiseren we als afsluiting van het seizoen bijvoor-
beeld een creatieve middag of een workshop.
Samen hopen we op deze manier een stukje bij te dragen aan het 'gemeente zijn'.

De data waarop we bij elkaar hopen te komen zijn: 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 novem-
ber, 14 december, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 14 en 28 maart, 11  en 25 april.

Kom ook eens kijken, je bent van harte welkom! We zien uit naar een mooi seizoen.

Hartelijke groet van,
Paula Commlin
Klaudia Frietema
Cobie Pater
Conny van de Pol
Dinemarie Prosman
vbsk@hhgwoudenberg.nl

Agenda


Donderdag 12 oktober
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 26 oktober
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 9 november
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 23 november
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 14 december
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 11 januari
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 25 januari
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 8 februari
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 22 februari
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur

Donderdag 14 maart
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
Vrouwen Bijbelstudiekring om 20:00 uur
Naar agenda