Kerkvoogdij

De ouderling kerkvoogden maken deel uit van de kerkenraad en hebben 's zondags dienst. Ze zijn, volgens rooster, ook ouderling van dienst.
De primaire verantwoordelijkheid van dit college betreft de financiële en materiele aspecten van het gemeente zijn. De kerkvoogdij is het directe contactorgaan voor de kosters, de organisten en overige vrijwilligers. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het kerkgebouw en voor de pastorie.

Het college van ouderling kerkvoogden bestaat uit 4 personen en is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                M. van der Wind
Secretaris:               G. Ruitenbeek
Penningmeester:     E. Ebbers
Lid:                          D.J. van der Meij

ANBI status kerkvoogdij

Agenda


Donderdag 9 februari
19:30
Kerkvoogdij
info

Donderdag 2 maart
19:30
Kerkvoogdij
info

Donderdag 30 maart
19:30
Kerkvoogdij
info

Dinsdag 25 april
19:30
Kerkvoogdij
info

Donderdag 1 juni
19:30
Kerkvoogdij
info

Dinsdag 20 juni
19:30
Kerkvoogdij
info
Naar agenda