Kerkvoogdij

De ouderling kerkvoogden maken deel uit van de kerkenraad en hebben 's zondags dienst. Ze zijn, volgens rooster, ook ouderling van dienst.
De primaire verantwoordelijkheid van dit college betreft de financiële en materiele aspecten van het gemeente zijn. De kerkvoogdij is het directe contactorgaan voor de kosters, de organisten en overige vrijwilligers. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het kerkgebouw en voor de pastorie.

Het college van ouderling kerkvoogden bestaat uit 4 personen en is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                M. van der Wind
Secretaris:               D. Westerink
Penningmeester:     D.J. van der Meij
Lid:                          G. Donselaar

ANBI status kerkvoogdij

Agenda


Donderdag 13 januari
19:00
Kerkvoogdij
info

Donderdag 24 februari
19:00
Kerkvoogdij
info

Donderdag 14 april
19:00
Kerkvoogdij
info

Donderdag 26 mei
19:00
Kerkvoogdij
info
Naar agenda