Kerkvoogdij

De ouderling kerkvoogden maken deel uit van de kerkenraad en hebben 's zondags dienst. Ze zijn, volgens rooster, ook ouderling van dienst.
De primaire verantwoordelijkheid van dit college betreft de financiële en materiele aspecten van het gemeente zijn. De kerkvoogdij is het directe contactorgaan voor de kosters, de organisten en overige vrijwilligers. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het kerkgebouw en voor de pastorie.

Het college van ouderling kerkvoogden bestaat uit 4 personen en is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                J. van Bentum
Secretaris:               A. Vorstelman
Penningmeester:     E. Ebbers
Lid:                          G. Donselaar

ANBI status kerkvoogdij

Agenda


Donderdag 7 november
19:45
kerkvoogdij vergadering
info
kerkvoogdij vergadering

Donderdag 9 januari
19:45
kerkvoogdij vergadering
info
kerkvoogdij vergadering

Donderdag 12 maart
19:45
kerkvoogdij vergadering
info
kerkvoogdij vergadering

Dinsdag 19 mei
19:45
kerkvoogdij vergadering
info
kerkvoogdij vergadering
Naar agenda