Kerkdienst

Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. God gebruikt de prediking van Zijn Woord om het ware en zaligmakende geloof te geven en om dat geloof te versterken. Dat alles door de werking van de Heilige Geest. We lezen in Romeinen 10 vers 14-17 o.a. dit: ‘Hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’.
Wij sporen een ieder dan ook hartelijk ertoe aan, om elke zondag, als het maar enigszins mogelijk is, trouw tweemaal naar de kerk te gaan. We hopen dat het ieders instemming heeft, wat de psalmdichter zingt: ‘Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt: Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.’ (Psalm 122, berijmd)
De avonddiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgendiensten. In de morgendiensten wordt een gedeelte uit Gods Woord uitgelegd en toegepast. De avonddiensten zijn waar mogelijk leerdiensten. Dan wordt de gemeente onderwezen in de hoofdzaken van de leer van de godzaligheid, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of van een ander belijdenisgeschrift van de kerk.
De kerkdiensten worden gehouden in de Maranathakerk aan de Frans Halslaan 21 te Woudenberg.
De diensten beginnen om 9.30 uur en 18.30 uur.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de dienst, of wilt u de dienst terugluisteren? Klik dan hier 
Of kijk live mee via ons YouTube-kanaal. Klik dan hier

Kinderoppas
Het is van belang om samen als ouders met de kinderen de erediensten te bezoeken.
Voor de opvang van de peuters en baby's uit een gezin is er kinderoppas.
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in zaal 2 voor peuters en in zaal 3 voor baby’s.
Annemarie Terlouw en Elsbeth Verhage regelen de oppasdiensten.
Voor vragen en opgave van nieuwe oppasmoeders en jongeren die willen helpen bij de oppas is dit het e-mailadres: kinderoppas@hhgwoudenberg.nl
 

Agenda


Zondag 3 december
9:00
Ds. W.J. van den Brink
info
Ds. W.J. van den Brink
11:00
Ds. W.J. van den Brink
info
Ds. W.J. van den Brink
18:30
Ds. W.J.C. van Blijderveen
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 10 december
9:00
Ds. C.J.P. van der Bas
info
Ds. C.J.P. van der Bas
11:00
Ds. C.J.P. van der Bas
info
Ds. C.J.P. van der Bas
18:30
Ds. D.C. de Pater
info
Ds. D.C. de Pater

Zondag 17 december
9:00
Ds. D.C. de Pater
info
Ds. D.C. de Pater
11:00
Ds. D.C. de Pater
info
Ds. D.C. de Pater
18:30
Ds. J. Kommerie
info
Ds. J. Kommerie

Zondag 24 december
9:00
Ds. L.G. de Deugd
info
Ds. L.G. de Deugd
Naar agenda