Catechisatie

Gedurende het najaar en het voorjaar wordt catechisatie gegeven aan de jongeren van de gemeente. Dit wordt gedaan door de predikant, pastoraal werker of een ouderling. De kennis die in de jonge jaren wordt opgedaan, blijft vaak een heel leven bij! De catechisatie is bijzonder belangrijk voor een goede geestelijke vorming. De bedoeling van de catechisatie is om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven in de Heilige Schrift en de belijdenis van de kerk. De ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd en voor hun verantwoording genomen om de kinderen zelf onderwijs te geven, maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer. Dat krijgt onder andere gestalte in de catechisatielessen. Daarom wordt aan de ouders gevraagd om hun kinderen te stimuleren in het volgen van dit onderwijs, maar ook dat zij thuis in een 'open gesprek' met de kinderen nog eens doornemen wat op de catechisatie wordt behandeld.

De catechisatie begint vanaf de 1 e klas. We hanteren de volgende groepsindeling:
- Groep 1 = klas 1
- Groep 2 = klas 2
- Groep 3 = klas 3
- Groep 4 = klas 4
- Groep 5 = klas 5 en 6, MBO 1 en 2 (16 +)
- Groep 6 = Leeftijd 18+

Naast deze groepen wordt er ook 1x per 14 dagen catechisatie gegeven aan de gemeenteleden die anders begaafd zijn. Deze groep heeft de naam ‘Levi’ gekregen. De tijden en datums van de verschillende groepen zijn terug te vinden in de agenda op de website.

We maken gebruik van de methode die de HHJO heeft uitgebracht. ‘Leer mij’ is een complete catechisatiemethode voor de volledige tijd dat jongeren catechisatie volgen. De methode richt zich op drie leeftijdscategorieën: 12-14 jaar, 15-17 jaar en 18+. Uitgangspunt voor de methode is de Heidelbergse Catechismus. Een les kan bestaan uit een Bijbelstudie met diverse vragen, een binnenkomer, een stelling, vraag of opdracht, uitleg, verwerkingsvragen en een leeropdracht. ‘Leer mij’ wil de Bijbelse boodschap heel dicht bij jongeren brengen door middel van een catechesemethode die aansluit bij hun niveau en leefwereld. Gedurende hun tijd op catechisatie wordt steeds aangesloten bij het niveau wat de catechisant op dat moment heeft. Door de loop van de jaren wordt de kern herhaalt en wordt, naarmate de leeftijd vordert, de stof ook verdiept. Alle jongeren krijgen een boekje mee van hun leerjaar. Verdere informatie over de methode is terug te vinden op de website van de HHJO. Bidt u ook voor de catecheten en de catechisanten dat de Heilige Geest het onderwijs wil zegenen zodat ze ook echt wijs mogen worden!
 

Agenda


Maandag 13 februari
18:30
Catechisatie
info
Groep 1 van 18.30 - 19.15 uur door ouderling Van der Lee
18:30
Catechisatie
info
Groep 2 van 18:30 - 19:15 door ouderling Wolvers
19:15
Catechisatie
info
Groep 3 van 19:15 - 20:00 door ouderling Van der Lingen
19:15
Catechisatie
info
Groep 4 van 19:15 - 20:00 door ouderling Wolvers
20:00
Catechisatie
info
Groep 5/1 van 20:00 - 20:45 uur door ouderling Van der Lingen

Dinsdag 14 februari
18:30
Catechisatie
info
Groep Levi van 18:30 - 19:15 uur door Martin Waaijenberg, Geurt Geurtsen en ds. de Deugd
19:15
Catechisatie
info
Groep 18+ van 19:15 - 20:00 uur door ds. de Deugd

Maandag 20 februari
18:30
Catechisatie
info
Groep 1 van 18.30 - 19.15 uur door ouderling Van der Lee
18:30
Catechisatie
info
Groep 2 van 18:30 - 19:15 door ouderling Wolvers
19:15
Catechisatie
info
Groep 3 van 19:15 - 20:00 door ouderling Van der Lingen
Naar agenda

Foto's Catechisatie

Catechisatieboekjes 'Eén ding is nodig!'