Catechisatie

Gedurende het najaar en het voorjaar wordt catechisatie gegeven door de predikant en de pastoraal werker. De kennis die in de jonge jaren wordt opgedaan, blijft vaak een heel leven bij! De catechisatie is bijzonder belangrijk voor een goede geestelijke vorming. De bedoeling van de catechisatie is om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven in de Heilige Schrift en de belijdenis van de kerk. De ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd en voor hun verantwoording genomen om de kinderen zelf onderwijs te geven maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer. Dat krijgt onder andere gestalte in de catechisatielessen. Daarom wordt aan de ouders gevraagd om hun kinderen te stimuleren in het volgen van dit onderwijs, maar ook dat zij thuis in een 'open gesprek' met de kinderen nog eens doornemen wat op de catechisatie wordt behandeld. De indeling van de groepen, locatie en tijdstippen staan vermeld in de Maranatha-bode.

We gebruiken de methode 'Eén ding is nodig! - Catechisatielessen voor jongeren' samengesteld door ds. J. Joppe en drs. J. Kommerie. Deze methode bestaat uit 10 deeltjes. Het eerste deeltje gaat over de eredienst. Daarna wordt in zes deeltjes de Heidelbergse Catechismus behandeld. De laatste drie deeltjes zijn bedoeld voor de oudere catechisanten. Hierin worden thema's behandeld uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, maar ook actuele onderwerpen, zoals het verschil tussen Reformatorisch en evangelisch en Muziek in de tijd van de Bijbel en in jouw leven. Ieder deeltje bevat 18 lessen. 
 

Volgende kerkdienstenZondag 13 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 20 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Dinsdag 15 juni
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda