Censura Morum

Voor elke Avondmaalszondag wordt er gelegenheid gegeven tot censura morum (letterlijk betekent dat: toezicht op de manier van doen). Dit censura morum wordt gehouden voorafgaande aan de bezinningsbijeenkomst.  Mocht een belijdend lidmaat van de gemeente zich misgaan in leer of leven (wat God genadig verhoede!) en een ander gemeentelid heeft vruchteloos de weg van Mattheüs 18 vers 15-16 bewandeld, dan is het voorleggen van zo’n zorgelijke situatie aan de kerkenraad een uiterste mogelijkheid om hindernissen bij de gang naar het Heilig Avondmaal weg te nemen.

Volgende kerkdienstenZondag 26 maart
8:45
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater, Heilig Avondmaal
11:15
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater, Heilig Avondmaal
18:30
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater, Nabetrachting Heilig Avondmaal

Agenda


Zaterdag 25 maart
9:00
Vergadering Hervormde Zondagsscholenbond
info
10:30
Open ochtend
info

Zondag 26 maart
14:00
Zondagsschool
info
20:00
JV Jehuda 16+
info

Maandag 27 maart
19:00
Jubilate Deo
info

Dinsdag 28 maart
14:30
Seniorenmiddag
info
20:00
Avond voor vrijwilligers (ouderen)
info

Woensdag 29 maart
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
20:00
Kostersoverleg
info

Donderdag 30 maart
9:30
Zaalreservering
info
19:30
Tienerclub 14+
info
19:30
Kerkvoogdij
info
19:30
Evangelisatiecommissie
info

Zaterdag 1 april
10:30
Open ochtend
info
Naar agenda