Censura Morum

Voor elke Avondmaalszondag wordt er gelegenheid gegeven tot censura morum (letterlijk betekent dat: toezicht op de manier van doen). Dit censura morum wordt gehouden voorafgaande aan de bezinningsbijeenkomst.  Mocht een belijdend lidmaat van de gemeente zich misgaan in leer of leven (wat God genadig verhoede!) en een ander gemeentelid heeft vruchteloos de weg van Mattheüs 18 vers 15-16 bewandeld, dan is het voorleggen van zo’n zorgelijke situatie aan de kerkenraad een uiterste mogelijkheid om hindernissen bij de gang naar het Heilig Avondmaal weg te nemen.

Agenda


Donderdag 2 april
19:30
Censura Morum
info

Vrijdag 26 juni
19:30
Censura Morum
info
Naar agenda