Bijbelkring A

De Bijbelkring A  staat open voor echtparen en alleenstaanden uit onze gemeente van zo'n 30 jaar en ouder. Op deze kring staat Bijbelstudie centraal. In het seizoen september - mei zijn er 8 bijeenkomsten, waaronder de gezamenlijke avond in april. We sluiten het seizoen meestal af met een gezellige activiteit. 

De kringleider van deze Bijbelkring is ouderling E. Ebbers.

In het seizoen september 2018-mei 2019 wordt de betekenis van de oudtestamentische offers besproken in het licht van het offer van de Heere Jezus en de betekenis die deze offers voor ons hebben. Bij de Bijbelstudie wordt een studieboekje geschreven door ds. J. Kommerie gebruikt.

Je bent van harte welkom om een keer een avond mee te komen maken!

Agenda


Donderdag 19 september
20:00
Openingsavond van de bijbel studiekringen door Ds van Blijderveen
info
Openingsavond van de bijbel studiekringen door Ds van Blijderveen
Naar agenda