Bijbelkring A

De Bijbelkring A  staat open voor echtparen en alleenstaanden uit onze gemeente van zo'n 30 jaar en ouder. Op deze kring staat Bijbelstudie centraal. In het seizoen september - mei zijn er 8 bijeenkomsten, waaronder de gezamenlijke avond in april. We sluiten het seizoen meestal af met een gezellige activiteit. 

De kringleider van deze Bijbelkring is ouderling E. Ebbers.

In het seizoen september 2018-mei 2019 wordt de betekenis van de oudtestamentische offers besproken in het licht van het offer van de Heere Jezus en de betekenis die deze offers voor ons hebben. Bij de Bijbelstudie wordt een studieboekje geschreven door ds. J. Kommerie gebruikt.

Je bent van harte welkom om een keer een avond mee te komen maken!

Agenda


Dinsdag 9 maart
20:00
Bijbelkring A
info

Dinsdag 6 april
20:00
Bijbelkring A
info
Naar agenda