Zending Malawi

2 okt 2017 | Zendingscommissie
Fam. Van der Bas, Malawi
Na de zomerperiode in Nederland wordt het tijd voor een berichtje van het zendingsveld in Malawi in uw en jullie kerkblad.
 
Eerst maar iets van het alledaagse leven: Inmiddels zijn we een kleine ‘dierenwinkel’ begonnen rondom ons huis. Op een bepaald moment kregen we bij de bevestiging van een predikant als dank twee hanen aangeboden.. Eén ervan is bij onze tuinman in de pan geëindigd. De ander kraait victorie over twee kippen en wat kuikens. De twee herdershonden schonken ons vier pups.
En dan is er nog een kleine groentetuin aangelegd door onze tuinman. Alleen, het is een hele uitdaging om de bavianen bij de wortels vandaan te houden en.. bij de kleine kuikens..
Dat ook mijn vrouw van boeren afkomst is, verloochent ze in Malawi niet.
 
De scholen zijn al weer even begonnen, ook hier. Inmiddels is ook het onderwijs aan theologie studenten hier in volle gang. Er zijn twee groepen studenten begonnen in september: eerstejaars studenten, toegelaten door hun kerkenraad, hun classis en door het dagelijks bestuur van de synode hier. Daarnaast is er een groep mannen die beginnen aan hun laatste deel van de studie, vierdejaars studenten. De eerste groep komt twee weken per maand naar Zomba, naar het seminarie. Die twee weken overnachten ze op het terrein van het seminarie in slaapzalen. Ze studeren daarna twee weken thuis. De andere groep studenten is al werkzaam in gemeenten, onder de hoede van een predikant. Zij komen één week per maand naar Zomba en studeren naast hun werk in de gemeenten drie weken thuis.
 
De kennis van de Engelse taal is met name bij de eerstejaars studenten beperkt. Het is van belang voor hen dat daar verbetering in komt, omdat er een schat aan Bijbelse gereformeerde literatuur beschikbaar is in het Engels. Dat geldt helaas niet voor het Chichewa..  Engelse grammatica’s zijn aangeschaft en er zijn in de bibliotheek van het seminarie woordenboeken voorhanden: Chichewa Engels en andersom.  We zijn nog op zoek naar oefenmateriaal voor hen. Maar op dat terrein ben ik (nog) niet zo vertrouwd.
Tegelijkertijd dient zich op deze manier een mooie gelegenheid aan om wederzijds elkaar van dienst te zijn: Zij leren wat Engels van mij.. Ik leer het nodige Chichewa van hen.
 
Naast de opleiding van studenten is de droge tijd van het jaar (in ieder geval tot november a.s.) de tijd waarop allerlei bijeenkomsten worden georganiseerd. Soms zelfs bijeenkomsten van meerdere dagen. Vrouwen komen bijeen en luisteren naar lezingen en discussiëren over geestelijke en praktische onderwerpen. Er worden ook bijeenkomsten voor mannen, vrouwen en jongeren gehouden, de zogenaamde revival meetingen, dat zijn bijeenkomsten waarin de kern van de Bijbelse boodschap in haar volle ernst en haar volle rijkdom aan de orde komt: zonde en genade. Wet en Evangelie. Een rijke Christus voor een arm zondaar.
En.. niet te vergeten, er worden ook jongerenbijeenkomsten gehouden, dit jaar voor het eerst op een wat bredere schaal. Ook op die bijeenkomsten wordt de inhoud van het geloof samen met de praktijk van het christelijk leven aan de orde gesteld.
Met dankbaarheid aanvaarden we de uitnodiging om samen deze bijeenkomsten te bezoeken en gebruiken we de mogelijkheid die ons geboden wordt om op dergelijke bijeenkomsten te spreken. Wetend, dat het de HEERE alleen is, Die Zijn zegen voegen kan bij Zijn Woord.
De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen dat ze zonder Hem niets konden doen. Dat geldt voor  het zendingswerk vandaag de dag, en voor het gemeentewerk in Nederland ook! Laten wij voor elkaar bidden dat Christus Jezus door Zijn Woord en Geest Zijn zaligmakend werk door zet, tot eer en glorie van de drieënige  God!
Ds. en mevr. Van der Bas

 

Foto's bij het nieuwsbericht

Foto Malawi Foto Malawi Foto Malawi Foto Malawi Foto Malawi
Foto Malawi Foto Malawi Foto Malawi
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 20 oktober
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Dinsdag 15 oktober
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
19:30
Kerkenraad
info
20:00
Koor Jaäzanja
info
20:15
Catechisatie
info

Woensdag 16 oktober
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info

Donderdag 17 oktober
19:30
Tienerclub 14+
info
19:30
Mannenvereniging
info
20:00
Bijbelstudiekring onder leiding van Ds. Kommerie
info

Zaterdag 19 oktober
10:30
Toogdag mannenbond
info
Naar agenda