Toogdag mannenbond 2018

17 sep 2018 | Mannenvereniging
Uitnodiging

Toogdag Mannenbond 2018

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Landelijk Toogdag van de Mannenbond. Deze wordt gehouden op zaterdag 20 oktober 2018 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren, De Haverkamp 1, 6741 PM; telefoon 0318484637. Leven van de hoop is het merg van het christelijke leven. Derhalve heeft het bondsbestuur gemeend dit onderwerp te overdenken op de jaarlijkse Toogdag 2018. Ter inleiding worden er twee referaten gehouden. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra en gaat over het leven van de hoop in de prediking, terwijl het middagreferaat over het leven van de hoop in het persoonlijk leven en door ds. N. den Ouden wordt uitgesproken.

De opening is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. Voor de goede orde vragen wij u zich bij binnenkomst te melden bij onze gastheren: dhr. A.J. Doorn of dhr. J.D. van Vugt. In de lunchpauze van 12:00-13:00 uur worden u broodjes en drinken aangeboden.

Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze een collecte gehouden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter ds. J.C. den Toom (tel. 0525712072) of ondergetekende.

We rekenen op uw komst en hopen u in Lunteren te mogen begroeten. Voor al onze voornemens geldt: Deo volente.

Met hartelijke groet, Namens het bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond, de secretaris, K. van den Herik
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 21 oktober
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Zondag 28 oktober
9:30
Kerkdienst
info
Ds. A.A.A. van de Weg

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 23 oktober
19:45
Diaconie
info

Donderdag 25 oktober
19:00
Collectemunten
info
19:30
Tienerclub 12+
info
20:00
Vrouwen bijbelstudiekring
info

Zondag 28 oktober
14:00
Zondagsschool
info
20:00
JV Jehuda 16+
info
Naar agenda