Maranatha-bode

De Maranatha-bode is een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg en verschijnt elke twee weken met uitzondering van de zomermaanden en de periode rondom de jaarwisseling.

Redactie
De redactie wordt gevormd door de scriba, ouderling D. Westerink.

Inleveren kopij
Uiterlijk 5 dagen voor de verschijningsdatum, bij voorkeur per e-mail: maranathabode@hhgwoudenberg.nl.

Abonnementen
Het is niet mogelijk een abonnement af te sluiten. Het blad wordt gratis verstrekt aan gemeenteleden na afloop van de zondagse morgendienst. De kerktelefoonluisteraars krijgen het blad voor de zondag thuisbezorgd.

Bezorging
De coördinatie voor de bezorging in Woudenberg is in handen van dhr. C. Vos, telefoonnummer
06-12478868.

Grote letter
Het is mogelijk een versie met grote letters te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de scriba, ouderling D. Westerink, telefoonnummer 06-13942119. Er zijn grote letter exemplaren in de kerk beschikbaar.

 

Volgende kerkdienstenZondag 1 oktober
9:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
11:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
18:30
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater

Agenda


Zondag 1 oktober
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 2 oktober
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:00
Jubilate Deo
info
19:20
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Dinsdag 3 oktober
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info

Woensdag 4 oktober
19:30
Zaalreservering
info

Donderdag 5 oktober
19:30
Tienerclub 12+
info
19:50
Kerkvoogdij
info

Zaterdag 7 oktober
10:30
Open ochtend
info
Naar agenda