Nieuws uit Malawi

3 feb 2019 | Zendingscommissie
Nieuws uit Malawi

Het is al een flinke tijd geleden, dat we een berichtje in het kerkblad lieten opnemen. De reden was niet, dat er niets te melden zou zijn. Laten we beginnen met onze oprechte dank uit te spreken aan het adres van iedereen, die een berichtje stuurde per kaart of per brief, per e mail of zelfs vergezeld van een pakketje vol verrassingen. Met name rond de Kerstdagen en rond de verjaardag van mijn vrouw stroomden de berichten opnieuw binnen. Het doet ons meer goed dan in een paar woorden te zeggen is, wanneer we iets in ons postvak vinden! Het onderstreept het biddend meeleven dat we ondervinden in het zendingswerk. En opnieuw schrijven we uit, dat niets zo belangrijk is dan dat biddend dragen van het zendingswerk 
door u en door jou.

De achterliggende maanden stonden allereerst in het teken van lesgeven. Daarbij bleek het nodig om het lesprogramma verder te ontwikkelen en verbeteren ten behoeve van de studenten theologie. Dat vergt extra inspanning, maar het is vooral een vreugde om ook op deze manier dienstbaar te zijn. Voor wat betreft mijn adviseurschap van de synode van de kerk alhier, stonden de achterliggende maanden in het teken van de vergadering van de synode in december jongstleden. Dat is met recht een heel gebeuren in de Reformed Presbyterian Church
of Malawi. Net als in vele kerken binnen de gereformeerde gezindte in Nederland wordt er hier maar eenmaal in de paar jaar een synodevergadering gehouden. Mij werd verzocht om de meditatie te houden openingsdag van de synodevergadering.

De verkiezing van moderamenleden werd gehouden. Er moest een nieuwe preses worden gekozen, omdat ds. L. Kuntaja aftredend en niet herkiesbaar was. Ds. Y.F. Massa is de nieuwe preses geworden. We bidden hem de wijsheid toe die hij nodig heeft om de kerkelijke vergaderingen met wijsheid voor te zitten. Op de tweede dag heb ik een lezing verzorgd over  kerkordelijke aangelegenheden. Ds. N.K. Banda sprak daarna over het huwelijk op een geestelijke en indringende manier. Al met al inhoudelijk een goede ambtelijke vergadering.

Wij beleefden tegelijkertijd een mooie tijd in familiaire zin. De zus van mijn vrouw kwam samen met haar man een paar weekjes op bezoek. Tegen het eind van het jaar bezochten onze twee oudste zoons Kees en Henk met hun vrouwen en kind(eren) ons. Rond de Kerstdagen en oud en nieuw én de verjaardag van hun moeder hadden we met hen een wondermooie tijd! 

Tot besluit wensen u en jullie Gods milde zegen toe voor het nieuwe jaar, zowel voor tijdelijke als eeuwige dingen.

Ds. en mevr. Van der Bas
P.O. Box 626
Zomba
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 23 februari
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Dinsdag 18 februari
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
20:00
Koor Jaäzanja
info
20:15
Catechisatie
info

Woensdag 19 februari
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info

Donderdag 20 februari
19:30
Tienerclub 12+
info
19:30
Mannenvereniging
info
20:00
Bijbelstudiekring onder leiding van Ds. van Blijderveen
info

Vrijdag 21 februari
17:00
Maaltijden
info

Zondag 23 februari
20:00
JV Jehuda 16+
info

Dinsdag 25 februari
14:30
Seniorenmiddag
info
Naar agenda