Nieuws kerkenraad (Corona update)

19 maart 2020 | Activiteiten
Beste gemeenteleden,
 
De kerkdiensten zullen niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. U kunt de diensten beluisteren en bekijken door middel van een actuele link op de website en beluisteren door middel van de kerktelefoon en kerkomroep. Tijdens diensten zal alleen de dienstdoende predikant en kerkenraad aanwezig zijn alsmede een organist en koster. 
 
Alle (kerkelijke) activiteiten gaan tot nader bericht niet door. Dus geen catechese, clubs en verenigingsactiviteiten. De kerk zal gesloten zijn. 
 
Pastoraat en huisbezoek wordt beperkt tot het crisispastoraat. 
 
Verdere berichtgeving wordt geplaatst op de website. De kerkbode zal de komende weken niet verschijnen.
 
Uw gaven voor de Heere en Zijn dienst kunt u blijven geven. Hieronder vermelden wij de rekeningnummers van diaconie en kerkvoogdij.
 
Kerkvoogdij: NL68RABO0382457609 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Woudenberg
Diaconie: NL49RABO0113646119 t.n.v. Diaconie HHG Woudenberg
 
U zult begrijpen dat dit ingrijpende maatregelen zijn. De nood van de tijd vraagt daar echter om. In vertrouwen dat de Heere regeert zien wij op tot Hem die in de hemel zit, totdat Hij ons genadig is. 
 
Wij vragen u om te zien naar gemeenteleden die deze berichtgeving wellicht niet lezen. 
 
Gode bevolen,
 
Namens uw kerkenraad en kerkvoogdij,
 
Ds. W.J.C. van Blijderveen (preses)
M. van der Wind (voorzitter kerkvoogdij)
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenMaandag 1 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
2e Pinksterdag

Zondag 7 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. H. Verheul
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink