Wijkindeling

De gemeente is in de volgende wijken opgedeeld:

Wijk 1.  Ouderling: H. Wolterink
Bezoekbroeder: J.H. Sneep
Diaken: H.A.A. van Oosterom
De wijk omvat het Zeeland en alle straten die liggen tussen de Dorpsstraat, Stationsweg West, Europaweg, Willem de Zwijgerlaan en een gedeelte van de Maarsbergseweg.

Wijk 2. Ouderling: R.H.J. van der Pol
Bezoekbroeder: W.S. Baaijens
Diaken: A. Kooy
De wijk omvat alle straten ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan, ten westen begrensd door de Maasbergseweg, aan de oostzijde begrensd door de Europaweg en aan de zuidzijde door de Rondweg West.

Wijk 3. Ouderling: T. M. Holleman
Bezoekbroeder: M.H. Langelaar
Diaken: J.J. Verloop
De wijk omvat alle straten in het gebied gelegen ten noorden van de Dorpsstraat en de Stationsweg West, ingesloten door de Geeresteinselaan en Laan 1940-1945.

Wijk 4. Ouderling: J. ten Ham
Bezoekbroeder: A.J. van der Lee
Diaken: J.W. Kuipers
De wijk omvat het gehele buitengebied van Woudenberg gelegen ten zuiden van de Stationsweg Oost / de Rondweg West en de Zeisterweg. Daarnaast behoren de leden uit Renswoude, Scherpenzeel, Maarsbergen, Maarn, Leersum en Soesterberg ook tot wijk 4.

Wijk 5. Ouderling: H. Staal
Bezoekbroeder: H. Blotenburg
Diaken: A. Kooy
De wijk omvat alle straten gelegen binnen het gebied ten westen van de Kaneel, evenzijde Voorstraat, Griftdijk en de Meent en de Zuiderbroek.

Wijk 6. Ouderling: B. Wolvers
Bezoekbroeder: C.A. Colijn 
Diaken: H.A.A. van Oosterom
De wijk omvat alle straten gelegen in het gebied ten oosten van de Laan 1940-1945 (Groene Woud), gehele Stationsweg West en Oost, en het oostelijke deel van Woudenberg buiten de bebouwde kom. Daarnaast behoren de leden uit Leusden ook tot wijk 6.

Wijk 7. Ouderling: J.G. ter Maaten
Bezoekbroeder: C.J. Roodnat
Diaken: E. Legemaat
Deze wijk omvat de volgende straten: Maarsbergseweg, Nieuwe Poort, Parklaan(oneven zijde), Schans (nr’s 1-5), Dorpsstraat, Geeresteinselaan, J.F. Kennedylaan, de Kaneel en Burgwal (evenzijde), Voorstraat, Randweg tot de Maarsbergseweg.
Tevens zijn bij deze wijk gevoegd de leden die woonachtig zijn in de Kersentuin en Vermeulenhof.
 

Volgende kerkdienstenZondag 19 augustus
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. DMW - Diaconaal Maatschappelijk Werk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. DMW - Diaconaal Maatschappelijk Werk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Zondag 26 augustus
9:30
Kerkdienst
info
Ds. C.J.P. van der Bas

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 21 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info

Woensdag 22 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info

Donderdag 23 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info
19:00
Collectemunten
info
Naar agenda