Liturgie

Zondag 28-02-2021

Collecten:
Diaconie (Adullam)
Kerkvoogdij
Kerkgebouw
"Zendingsbussen bij de uitgang"

Ochtend:
Voorzang: Ps. 79: 7
Ps. 138: 3
Ps. 79: 4
Ps. 118: 11
Ps. 80: 9
Ps. 73: 14
Schriftlezing: Markus 12: 1-12
Thema: Wat doen wij met de Zoon?
 
Vragen ter bespreking:
1. Wat heb je van deze gelijkenis geleerd?
2. Wat doen wij met de Zoon?
 
Avond:
Voorzang: Ps. 8: 1
Ps. 84 vers 1
Ps. 143 vers 11
Ps. 51 vers 5
Ps. 40 vers 4
Ps. 45 vers 6

Schriftlezing 2 Korinthe 5 
Tekst vers 17

Volgende kerkdienstenZondag 28 februari
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. C.J.P. van der Bas

Zondag 7 maart
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Kand. L.G. de Deugd

Agenda


Maandag 1 maart
19:15
Catechisatie
info
19:40
Belijdeniscatechisatie
info

Dinsdag 2 maart
19:30
Moderamenoverleg
info

Woensdag 3 maart
18:30
Kinderclub
info
20:00
Zaalreservering
info

Donderdag 4 maart
19:15
Zaalreservering
info

Zondag 7 maart
14:00
Zondagsschool
info
Naar agenda