Liturgie

Liturgie voor zondagmorgen 16-12-2018

Zingen voor de dienst
9:30 uur Psalm 99 vers 1 & 8
18:30 uur Psalm 61 vers 3 & 4
 
Ochtend:
Ps. 81: 11, 12
Ps. 25: 2
Ps. 105: 5
Ps. 134: 3
Ps. 26: 9, 10, 11, 12
Ps. 138: 3
Ps. 64: 10
Schriftlezing: Lukas 1: 5-25
Tekst: Lukas 1: 16-17
Thema: Een toegerust volk voor de HEERE
 
Avond:
Gebed des Heeren: 1, 2
Ps. 29: 1
Ps. 57: 5, 6, 7
Ps. 9: 2, 10
Ps. 33: 1, 11
Schriftlezing: Johannes 17
Preekstof: Zondag 47 HC
Thema: Uw naam worde geheiligd
1. Geef dat wij U kennen
2. Geef dat wij U in Uw werken prijzen
3. Geef dat wij leven tot Uw eer. 
 

Volgende kerkdienstenZondag 23 december
9:30
Kerkdienst
info
Ds. H. van der Ziel

Collecten:
1. Ouderenwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J.W. van Estrik

Collecten:
1. Ouderenwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Dinsdag 25 december
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
1e Kerstdag

Collecten:
1. Evangelisatiewerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
1e Kerstdag

Collecten:
1. Evangelisatiewerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Woensdag 26 december
9:30
Kerkdienst
info
Ds. H. Verheul
2e Kerstdag

Collecten:
1. Stichting Gave - AZC kinderwerk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Woensdag 19 december
20:00
Bijbellezingen
info

Zaterdag 22 december
19:00
Koor Jaäzanja
info

Zondag 23 december
20:00
JV Jehuda 16+
info
Naar agenda