Liturgie

Zondag 29-03-2020 

Ochtend:
Ps. 39: 3, 5
Ps. 143: 2
Ps. 119: 34, 36
Ps. 17: 4, 8
Ps. 93: 4
Schriftlezing: Lukas 21: 5-36
Tekst: Lukas 21: 28 en 36
Thema: Heft uw hoofden omhoog!
 
Vragen bij de preek:
1. Wat heb je deze preek geleerd en wat vond je moeilijk?
2. Wat zal er allemaal gebeuren voordat de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid?
3. Wat is de bedoeling van al die gebeurtenissen? 
4. Wat vind je van de uitspraak van A.A. van Ruler: God geeft soms chaos in de wereld? 
5. Welke troost put je uit de belijdenis dat Jezus zal wederkomen om te oordelen? 
 
Avond:
Ps. 116:1 en 2
Ps. 107:10
Schriftlezing: Jesaja 52:13 – 53:12
Tekstlezing: Jesaja 53:7-9
Ps. 22:6 en 7
Ps. 115:5 en 9
Ps. 130:3 

Volgende kerkdienstenZondag 29 maart
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. L. Krooneman

Zondag 5 april
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Zondag 5 april
14:00
Zondagsschool
info
Naar agenda