Liturgie

Zondag 31-05-2020 (1e Pinksterdag)

Collecten:
Zendingscollecte
Kerkvoogdij
"Zendingsbussen bij de uitgang"

Ochtend:
Ps. 119: 3
Ps. 147: 10
Ps. 78: 2, 3, 4
Ps. 68: 10
Ps. 118: 14
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
Tekst: Handelingen 1: 1a
Thema: De dag van het Pinksterfeest wordt vervuld. 
 
Vragen bij de preek:
1. Wat betekende het Pinksterfeest voor de Joden? 
2. Welke beloften uit de Profeten worden op het Pinksterfeest vervuld?
3. Wat betekent 'een stenen hart'? En wat is een 'hart van vlees'? 
4. Wat betekent Pinksteren voor jou? 

Avond:
Ps. 67: 1, 2
Ps. 67: 3
Ps. 118: 7, 12
Ps. 36: 2a, 3b
Ps. 119: 86

Schriftlezing: Johannes 7: 10-39

Maandag 01-06-2020 (2e Pinksterdag)

Ochtend:
Ps. 122: 2
Ps. 117
Ps. 87: 1, 2, 3, 4, 5
Ps. 86: 5
Ps. 48: 1, 4
Schriftlezing en tekst: Psalm 87
Thema: De heerlijkheid van Sion
1. Godsstad
2. Wereldstad
3. Vreugdestad
 
Voor de kinderen:
Probeer eens een tekening te maken van Jeruzalem. Een stad op een berg, met een tempel in het midden. Weet je ook wat er in de tempel allemaal stond en gebeurde? Wat betekent dat? 
 
Vragen ter bespreking:
1. Wat heb je van deze preek geleerd en wat riep vragen op.
2. Wat betekent het om in Sion geboren te zijn? 
3. Welke boodschap heeft deze preek voor jou?
 

Volgende kerkdienstenMaandag 1 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
2e Pinksterdag

Zondag 7 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. H. Verheul
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink