Liturgie

Zondag 5 februari 2023
  
Ochtenddiensten:
Psalm 121: 1 en 2
Psalm 119: 35
Psalm 65: 2
Psalm 105: 1 en 2
Psalm 22: 15 en 16
Psalm 89: 8

Schriftlezing: Galaten 1: 1 - 12
Tekst voor de prediking: Galaten 1: 3 - 5
Thema: Er is maar één Evangelie:
     1. Die apostolisch is
     2. Die Christus' offer als grond heeft
     3. Die verlossing als doel heeft

Avonddienst:
Voorzang: Psalm 150: 1 en 2
Psalm 93: 1 en 2
Psalm 93: 3 en 4
Psalm 91: 1 en 5
Psalm 45: 1
Psalm 116: 1 en 10

Schriftlezing: 1 Korinthe 16: 13 - 24
Tekst voor de prediking: 1 Korinthe 16: 22
Thema: Laatste appèl
     1. Gericht op het hier en nu
     2. Gericht op het hart
     3. Gericht op Jezus' terugkomst
 
Collecten:
1. Diaconie (Landelijk Jeugdwerk)
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Volgende kerkdienstenZondag 12 februari
9:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
11:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
18:30
Kerkdienst
info
Ds. L.G. de Deugd

Agenda


Woensdag 8 februari
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Doopzitting
info
20:00
Jong Volwassen Kring
info

Donderdag 9 februari
19:00
ophalen collecten munten
info
19:30
Tienerclub 14+
info
19:30
Kerkvoogdij
info
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
20:00
Bijbelkring C ('t Hart)
info

Vrijdag 10 februari
19:30
spelletjesavond
info

Zondag 12 februari
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 13 februari
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:00
Jubilate Deo
info
19:15
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
20:00
Catechisatie
info

Dinsdag 14 februari
18:30
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Woensdag 15 februari
20:00
Basiscursus Geloven
info
Naar agenda