Geschiedenis

De Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg is een betrokken, meelevende gemeente met leden van allerlei leeftijd en met verschillende achtergronden. Er mag sprake zijn van een begeerte om vanuit het onfeilbaar Woord van God en uit de belijdenis der kerk onderwezen te worden in de boodschap van eeuwig heil. Daarbij mag met blijdschap de nodige onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid worden geconstateerd. Een en ander vermelden we met verwondering en dankbaarheid jegens de HEERE.
 
Op een bepaalde manier is de historie van de gemeente daarbij ook van betekenis. Tot ons groot verdriet kwam het tot een kerkelijke breuk. Een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk kon zich niet vinden in de nieuwe grondslag van de Protestantse Kerk in Nederland en in de praktische regelgeving die daaruit voortvloeide en bleef buiten de fusie van de kerken in mei 2004, op basis van de belijdenissen en de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, als de Hersteld Hervormde Kerk.
Door deze gebeurtenissen heeft de gemeente ter plaatse van meet af aan moeten uitwijken naar een alternatieve locatie. Na enkele weken werd dat de sporthal De Wielewaal. Het heeft ons verwonderd, dat zich die mogelijkheid in ons dorp voordeed en dat zo spoedig alle dingen voorhanden waren om ter plaatse kerkdiensten te gaan beleggen. Tot op de dag van vandaag beschouwen we dat als een onverdiende zegen, die God ons genadig verleende en nóg verleent. 
In september 2009 is er begonnen met de verbouwing van sporthal De Wielewaal. Vanaf  maart 2010 wordt er gekerkt in de Maranathakerk.
 
We mogen ons ‘s zondags verheugen in een trouw kerkbezoek van jongeren en ouderen. In maart 2014 telde de gemeente 869 leden (het totaal aantal belijdende leden, doopleden en geboorteleden). We constateren over de achterliggende jaren een beduidende groei van de gemeente. Daarvoor past alleen de ootmoedige dank aan God de HEERE.

Volgende kerkdienstenZondag 3 december
9:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink
11:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Vrijdag 1 december
19:30
Ambtsdragers verkiezingen
info

Zaterdag 2 december
10:30
Open ochtend
info

Zondag 3 december
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 4 december
15:00
Kinderkoor Hosanna
info
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:00
Jubilate Deo
info
19:20
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Dinsdag 5 december
18:30
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info

Woensdag 6 december
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Evangelisatiecommissie
info

Donderdag 7 december
19:30
Tienerclub 14+
info
20:00
Moderamenoverleg
info
20:00
Mannenvereniging
info
Naar agenda