Tienerclub 14+

De tienerclub 14+ komt één keer in de 14 dagen op donderdag bij elkaar in de Maranathakerk. Vanaf 19.15 uur zijn jongelui in de leeftijd van 14 en 15 jaar van harte welkom. Om 19.30 uur begint de avond met zingen, bijbellezen en gebed. Hierna wordt er een inleiding gehouden door één van de leiding of door een (groepje) jongere(n) over een stukje uit de Bijbel of een actueel onderwerp. Ook nodigen we samen met de 12+ club elk jaar een gastspreker uit die over een actueel onderwerp iets komt vertellen. In de pauze drinken we wat en genieten van een traktatie die is meegenomen door één van de jongeren. Na de pauze doen we vaak een activiteit zoals een quiz, een spel of een combinatie van die twee. Deze wordt meestal georganiseerd door de jongelui zelf. Dan sluiten we de avond af met een dankgebed en gaan we rond 21.00 uur na een gezellige avond weer naar huis.
Een paar keer per jaar organiseren we een activiteit buiten de reguliere clubavonden om. Dan gaan we bijvoorbeeld schaatsen of houden we een dropping, of doen we een strandwandeling.
Met kerst houden we een speciale avond. Dan eten we met elkaar en hebben we een korte kerstviering. Daarna drinken we gezellig chocolademelk bij een kampvuur.
Ook bezoeken we de jaarlijkse HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie) jongerendag 16-. Op deze dag is er een lezing en zijn er workshops over onderwerpen die jongeren aanspreken.
Ben je 14 of 15 jaar of zit je in de 3e of 4e klas van het middelbaar onderwijs: kom dan eens onze clubavonden bezoeken of ga eens mee om kennis te maken met onze activiteiten. Wij zouden het gezellig vinden als je komt.
 
De leiding van de club 14+:

Geertje van de Vegt
Wilke Bergacker
Jan Gardenier
Kees van der Bas
 

Voor meer informatie neem contact op met een van de leiding of mail naar: tienerclub14@hhgwoudenberg.nl

Terugblik startactiviteit!
29 sep 2016 |
Ha jongelui, Wat hebben we een leuke en gezellige startactiviteit achter de rug!
Lees meer
Meld je aan voor de startactiviteit!
9 sep 2016 |
Startactiviteit!!! D.V. Vrijdagavond en Zaterdagmorgen 16/17 september. BBQ, wandeling, nachtje slapen en kanoën. Geef je naam en 06-nummer uiterlijk 10 september op bij Jan, jangardenier@hotmail.com. Na opgave volgt verdere informatie.
Lees meer

Agenda


Donderdag 17 oktober
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 31 oktober
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 14 november
19:30
Herfstactiviteit
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 28 november
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 12 december
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 9 januari
19:30
Nieuwjaaractiviteit
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 23 januari
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 6 februari
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 20 februari
19:30
Dropping
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur

Donderdag 5 maart
19:30
Tienerclub 14+
info
14+ Tienerclub 19:30 - 21:00 uur
Naar agenda

Foto's Tienerclub 14+

Jaarplanning Sportieve activiteit Clubavond