Seniorencontact

Wij komen als senioren van onze gemeente (55+) de laatste dinsdagmiddag van de maand bij elkaar in de Maranathakerk. (september-april)
Na een woord van welkom en de mededelingen door de voorzitter, vervolgt ds. J.Koppelaar of onze eigen predikant de middag met een meditatie.

Na de pauze is er een spreker met een actueel onderwerp of worden er dia's vertoond.
Deze middagen dragen bij aan ontmoeting en gezelligheid onder de bezoekers.
Vanuit de commissie is er meeleven bij hoogtijdagen, familieomstandigheden, ziekte en overlijden.
Aan het eind van het seizoen wordt er een dagtocht georganiseerd.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Maranatha-bode.

De Commissie Seniorencontact bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: mevr. J.E. Schreuder-Harthoorn
Secretaresse: mevr. M.J. van Ommeren
Penningmeester: dhr. J. Stuurman
Contactpersoon namens de diaconie: dhr. M. Langelaar

Agenda


Dinsdag 19 december
13:00
Seniorencontact
info

Dinsdag 30 januari
14:30
Seniorenmiddag
info
Seniorenmiddag

Dinsdag 27 februari
14:30
Seniorenmiddag
info
Seniorenmiddag

Dinsdag 26 maart
14:30
Seniorenmiddag
info
Seniorenmiddag

Dinsdag 30 april
14:30
Seniorenmiddag
info
Seniorenmiddag
Naar agenda