Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Het doel van de mannenvereniging is vooral om met elkaar biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Petrus spoort ons aan in 2 Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. De naam van de vereniging getuigt hier ook van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een dagelijkse opdracht voor ons allemaal.

In het verenigingsseizoen 2022-2023 bespreken we met elkaar het profetenboekje van de profeet Haggaï. Deze 'kleine' profeet werd door God gestuurd om het volk, dat teruggekeerd was uit de ballingschap, aan te sporen de herbouw van de tempel af te ronden. Het volk is drukker met eigen luxueuze huizen in plaats van met de wederopbouw van de verwoeste tempel. Maar dan belooft de Heere dat Hij de nieuwe tempel zal vervullen met Zijn heerlijkheid.
De besprekingen worden vormgegeven aan de hand van een Bijbelstudieboekje dat deze keer geschreven is door ds. IJ. R. Bijl.

Spreekt dit je aan? Van harte welkom om deel te nemen aan dit deel van het verenigingswerk van onze gemeente.

Waar:        één van de zalen van de Maranathakerk
Wanneer: eerste en derde donderdag van de maand
Tijd:          20.00 - ca. 21.30 uur, Inloop van 19.45 uur met koffie of thee

Agenda


Donderdag 16 februari
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 2 maart
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 16 maart
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 20 april
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00
Naar agenda