Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Het doel van de mannenvereniging is vooral om met elkaar biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Petrus spoort ons aan in 2 Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. De naam van de vereniging getuigt hier ook van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een dagelijkse opdracht voor ons allemaal.

De verenigingsavonden worden gehouden op elke eerste en derde donderdag van de maand. We beginnen zo’n avond om half acht met een gezellige ontmoeting en nadere kennismaking met elkaar, onder het genot van koffie of thee. Om kwart voor acht beginnen we de avond om na de opening en de inleiding, aan de hand van vragen onderling van gedachten te wisselen  over het Bijbelgedeelte van die avond. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen. We weten ook lang niet altijd een antwoord, en soms komen er meer vragen bij dan antwoorden. De vragen zijn vaak ook meer bedoeld om ons aan het denken te zetten.

In het verenigingsseizoen 2021-2022 gaan we verder met het leven van Koning David. Daarna willen we een begin maken met de profeet Haggai. Deze ‘kleine’ profeet werd door God gestuurd om het volk, dat teruggekeerd was uit de ballingschap, aan te sporen de herbouw van de tempel af te ronden. Het volk is drukker met eigen luxueuze huizen in plaats van met de verwoeste tempel. Het volk klaagt dat de tempel nooit zo mooi kon worden als de eerste tempel. Maar dan beloofd de Heere dat Hij de nieuwe tempel zal vervullen met Zijn heerlijkheid.

Spreekt dit je aan? Van harte welkom om deel  te nemen aan dit deel van het verenigingswerk van onze gemeente.

Voor de link naar de pagina van de mannenbond op de landelijke website zie hieronder.

Volgende kerkdienstenDonderdag 26 mei
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 29 mei
9:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
11:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe

Agenda


Maandag 23 mei
19:00
Jubilate Deo
info
19:30
Zaalreservering
info

Dinsdag 24 mei
19:00
Zaalreservering
info
19:45
Zaalreservering
info

Woensdag 25 mei
19:30
Kerkenraad
info

Donderdag 26 mei
19:00
Kerkvoogdij
info

Zondag 29 mei
20:00
JV Jehuda 16+
info

Maandag 30 mei
19:00
Jubilate Deo
info
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda