Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Het doel van de mannenvereniging is vooral om met elkaar biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Petrus spoort ons aan in 2 Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. De naam van de vereniging getuigt hier ook van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een dagelijkse opdracht voor ons allemaal.

De verenigingsavonden worden gehouden op elke eerste en derde donderdag van de maand. We beginnen zo’n avond om half acht met een gezellige ontmoeting en nadere kennismaking met elkaar, onder het genot van koffie of thee. Om kwart voor acht beginnen we de avond om na de opening en de inleiding, aan de hand van vragen onderling van gedachten te wisselen  over het Bijbelgedeelte van die avond. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen. We weten ook lang niet altijd een antwoord, en soms komen er meer vragen bij dan antwoorden. De vragen zijn vaak ook meer bedoeld om ons aan het denken te zetten. In het seizoen 2018-2019 willen we stil staan bij het Bijbelboek Filippenzen.

Spreekt dit je aan? Van harte welkom om deel  te nemen aan dit deel van het verenigingswerk van onze gemeente.


Voor de link naar de pagina van de mannenbond op de landelijke website zie hieronder.

Volgende kerkdienstenVrijdag 19 april
14:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink
Goede Vrijdag
19:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
Goede Vrijdag

Zondag 21 april
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
1e Paasdag
18:30
Kerkdienst
info
Ds. F. van Binsbergen
1e Paasdag

Maandag 22 april
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
2e Paasdag

Agenda


Zondag 21 april
14:00
Zondagsschool
info

Donderdag 25 april
19:00
Collectemunten
info
19:30
Kerkenraad
info
20:00
Vrouwen bijbelstudiekring
info
Naar agenda