Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Als mannenvereniging willen wij met elkaar de Bijbel onderzoeken en daarvan leren hoe te leven. De naam van de vereniging getuigt hier van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een opdracht die nog steeds actueel is.
Het doel van de mannenvereniging mag dan ook  in dat teken staan, meer en meer Hem te leren kennen en elkaar te bemoedigen mede tot opbouw van Zijn gemeente. In het verenigingsjaar 2017-2018 behandelen we het Bijbelboek Jona.

Jona de overbekende profeet des Heeren die eerst zijn Opdrachtgever niet gehoorzaamd. Zijn manier van optreden heeft ons veel te zeggen, zo schrijft Ds. Den Toom in de 1e Bijbelstudie over dit Bijbelboek. Het gedrag van Jona is ons niet vreemd. Wij handelen toch vaak hetzelfde als Jona. Het is dan ook goed om bij de bestudering van dit korte Bijbelboek telkens ons leven er naast te leggen. De Bijbelstudies zijn voorzien van een aantal verdiepende gespreksvragen. Daarnaast zijn er ook ‘persoonlijke verdiepingsvragen’. 

De verenigingsavonden worden gehouden op elke eerste en derde donderdag van de maand. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de Maranathakerk. Om 19.45 uur beginnen we de avond die tot circa 21.30 uur duurt.

Een hartelijke uitnodiging aan jong en oud om doordeweeks tijd vrij te maken om aan dit deel van het verenigingswerk deel te nemen.

Voor de link naar de pagina van de mannenbond op de landelijke website zie hieronder.

Volgende kerkdienstenMaandag 21 mei
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
2e Pinksterdag

Collecten:
1. Zendingscollecte
2. Kerkvoogdij

Zondag 27 mei
9:30
Kerkdienst
info
Kandidaat G.K. Terreehorst, Apeldoorn

Collecten:
1. NPV
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd

Collecten:
1. NPV
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 22 mei
19:30
consistorieoverleg
info

Woensdag 23 mei
19:30
Condoleance
info

Donderdag 24 mei
10:30
Uitvaartdienst
info
17:15
Maaltijden
info
19:00
Collectemunten
info
19:00
Kerkenraad
info
19:30
Kerkenraad
info

Zondag 27 mei
11:00
koffie drinken na de dienst.
info
14:00
Zondagsschool
info
20:00
JV Jehuda 16+
info
Naar agenda