Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Het doel van de mannenvereniging is vooral om met elkaar biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Petrus spoort ons aan in 2 Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. De naam van de vereniging getuigt hier ook van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een dagelijkse opdracht voor ons allemaal.

In het verenigingsseizoen 2023-2024 bespreken we met elkaar het profetenboek van de profeet Daniël

De geschiedenis van Daniël is heel bekend en bij velen geliefd. Minder bekend is het tweede, profetische gedeelte van het boek, dat vaak moeilijk te verstaan is en apocalyptische (tekenen die wijzen op het einde) trekken vertoont. Toch is dit gedeelte niet minder belangrijk. Het vormt een duidelijke eenheid met het eerste gedeelte en wordt in het Nieuwe Testament nogal eens geciteerd. Vooral vertoont het overeenkomsten met het laatste Bijbelboek Openbaring.

Grondthema van Daniël is de strijd tussen het rijk van God en het rijk van de wereld. De strijd is nog aan de gang en de voorzegde ondergang van het rijk van de satan moet nog plaatsvinden. Soms zijn de onthullingen van Daniël angstaanjagend als de listen van de satan, waarvan hij zich ook in onze dagen bedient, in het licht worden gesteld. De onthullingen van Daniël zijn echter vooral vertroostend, want de Heere heeft het laatste woord en geeft Zijn volk de overwinning.

De besprekingen worden vormgegeven aan de hand van het Bijbelstudieboekje 'Daniël, profeet van het rijk van God' dat geschreven is door ds. J. Westering.

Spreekt dit je aan? Van harte welkom om deel te nemen!

Waar:        één van de zalen van de Maranathakerk
Wanneer: 07 sept. - 21 sept. - 02 nov. - 07 dec. - 18 jan. - 01 feb. - 07 mrt. - 21 mrt. - 04 apr. - 18 apr. (eerste en derde donderdag van de maand)
Tijd:          20.00 - ca. 21.30 uur, Inloop van 19.45 uur met koffie of thee

Agenda


Donderdag 7 december
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 18 januari
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 1 februari
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 7 maart
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 21 maart
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 4 april
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00

Donderdag 18 april
20:00
Mannenvereniging
info
Mannenvereniging om 20:00
Naar agenda