Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Het doel van de mannenvereniging is vooral om met elkaar biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Petrus spoort ons aan in 2 Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. De naam van de vereniging getuigt hier ook van en is ontleent aan Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de Heere Jezus de leidslieden van het Joodse volk oproept de Schriften te onderzoeken. Een dagelijkse opdracht voor ons allemaal.

De verenigingsavonden worden gehouden op elke eerste en derde donderdag van de maand. We beginnen zo’n avond om half acht met een gezellige ontmoeting en nadere kennismaking met elkaar, onder het genot van koffie of thee. Om kwart voor acht beginnen we de avond om na de opening en de inleiding, aan de hand van vragen onderling van gedachten te wisselen  over het Bijbelgedeelte van die avond. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen. We weten ook lang niet altijd een antwoord, en soms komen er meer vragen bij dan antwoorden. De vragen zijn vaak ook meer bedoeld om ons aan het denken te zetten. In het winterseizoen 2020-2021 staan we stil bij het leven van Koning David.

Spreekt dit je aan? Van harte welkom om deel  te nemen aan dit deel van het verenigingswerk van onze gemeente.


Voor de link naar de pagina van de mannenbond op de landelijke website zie hieronder.

Volgende kerkdienstenZondag 13 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 20 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Dinsdag 15 juni
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda