Jaäzanja

Het Christelijk Gemengd Koor Jaäzanja is opgericht in 2013, en bestaat uit een brede groep enthousiaste zangers. Hoewel het koor voortkomt uit de Hersteld Hervormde Gemeente van Woudenberg, wil het koor zelfstandig zijn en toegankelijk voor leden uit andere kerkverbanden. Het repertoire bestaat uit geestelijke muziek, zoals psalmen en gezangen. Justin Schregardus is de dirigent van het koor. Veel van de gezongen muziek is door hem zelf gecomponeerd, waardoor een uniek repertoire ontstaat.
Het doel van het koor is het zingen tot Gods eer. Hem komt de lof en aanbidding toe. Dit komt ook tot uitdrukking in de naam van het koor: Jaäzanja, ‘de HEERE hoort’. 
Het koor is tevens een samenbindende factor in de kerkelijke gemeente. De sfeer is ontspannen en gezellig. De koorleden zijn bijzonder gemotiveerd om kwalitatief hoogstaande muziek neer te zetten.

Er wordt één keer per twee weken gerepeteerd op dinsdagavond. Het ledenaantal is in korte tijd gegroeid tot een aantal van bijna 50 leden. Hier zijn we erg blij en dankbaar voor, maar er is altijd ruimte voor nog meer leden! Kom dus gerust een keer kijken tijdens een repetitieavond!
Voor verdere informatie en repetitiedata verwijzen wij u naar de eigen website van het koor: www.jaazanja.nl

Agenda


Dinsdag 15 oktober
20:00
Koor Jaäzanja
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Maandag 28 oktober
20:00
Repetitie
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Dinsdag 12 november
20:00
Koor Jaäzanja
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Dinsdag 26 november
20:00
Koor Jaäzanja
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Dinsdag 10 december
20:00
Koor Jaäzanja
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Maandag 16 december
20:00
Koor Jaäzanja
info
Repetitie 20:00 UUR TOT 22:00 UUR

Vrijdag 20 december
19:30
Kerstzangavond
info
Kerstzangavond
Naar agenda