Kinderkoor Hosanna

Voor kinderen die het leuk vinden om in een koor te zingen, is in 2014 kinderkoor Hosanna opgestart. Het koor is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten. Er zijn ongeveer 20 kinderen lid van het kinderkoor.

Er wordt (bijna) iedere maandagavond in de Maranathakerk geoefend, van 18.30-19.15 uur. De repetitiedatums zijn terug te vinden in de agenda op de website. Het seizoen loopt gelijk aan het verenigingsseizoen, dus vanaf de start van het winterwerk tot en met de afsluiting van het cathechisatieseizoen.  Tijdens de vakanties wordt er niet geoefend.

Ongeveer vier keer per jaar heeft het koor een uitvoering. Dit kan in de eigen kerk zijn, bijvoorbeeld met kerst, maar ook in een bejaardenhuis of een ander kerkgebouw. Het koor wordt gedirigeerd door Willemijn Lindhout. Robert Duiker neemt de muzikale begeleiding voor zijn rekening.

Marjolein Treur, Corien Donselaar en Henriëtte van der Wind vormen het bestuur van kinderkoor Hosanna.

Kinderen die op de basisschool zitten vanaf groep 4 tot en met 8, zijn welkom! Er zijn twee instroommomenten, na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Nieuwe kinderen mogen drie keer vrijblijvend komen kijken en na de derde keer beslissen of ze lid willen worden. Voor een heel jaar is de contributie vastgesteld op 20 euro. Vanaf de kerstvakantie betalen kinderen 15 euro. Ieder tweede en volgend kind uit een gezin betaalt de helft. Aanmelding vindt plaats via een opgaveformulier dat bij een van de bestuursleden te verkrijgen is.

Op koor worden verjaardagen gevierd en mogen kinderen iets lekkers uitdelen. Ook krijgen ze dan een klein cadeautje. Aan het eind van het jaar sluiten we het koorseizoen af met een leuke activiteit.

We hopen dat ook dit jaar veel kinderen met veel plezier komen oefenen en dat het mag zijn tot eer van God.

Voor aanmelding of meer informatie: kinderkoor@hhgwoudenberg.nl

 
Uitvoering Moria-hoeve
20 mar 2018 |
Maandag 5 maart jl. had het kinderkoor een uitvoering in de Moria-hoeve. Hierbij een aantal foto's.
Uitvoering
Lees meer
Huiskamerconcert kinderkoor Hosanna
7 nov 2017 |
Op 30 oktober heeft kinderkoor Hosanna een huiskamerconcert gegeven in 'Huize Nieuwoord'.
Huiskamerconcert
Lees meer
Paasuitvoering Moria-hoeve
28 apr 2017 |
Hierbij een aantal foto's van de paasuitvoering in de Moria-hoeve.
Paasuitvoering
Lees meer
Paasuitvoering Groenewoude
28 apr 2017 |
Hierbij een aantal foto's van de paasuitvoering in de Groenewoude.
Paasuitvoering
Lees meer
Uitje uilenbos
28 apr 2017 |
Hierbij een aantal foto's van het uitje naar het uilenbos.
Uitje
Lees meer

Volgende kerkdienstenMaandag 21 mei
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
2e Pinksterdag

Collecten:
1. Zendingscollecte
2. Kerkvoogdij

Zondag 27 mei
9:30
Kerkdienst
info
Kandidaat G.K. Terreehorst, Apeldoorn

Collecten:
1. NPV
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd

Collecten:
1. NPV
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 22 mei
19:30
consistorieoverleg
info

Woensdag 23 mei
19:30
Condoleance
info

Donderdag 24 mei
10:30
Uitvaartdienst
info
17:15
Maaltijden
info
19:00
Collectemunten
info
19:00
Kerkenraad
info
19:30
Kerkenraad
info

Zondag 27 mei
11:00
koffie drinken na de dienst.
info
14:00
Zondagsschool
info
20:00
JV Jehuda 16+
info
Naar agenda