Kerkdienst Rumelaar

Gedurende half september tot half mei wordt er eens in de veertien dagen op woensdagavond een kerkdienst gehouden in gebouw Rumelaar, Laagerfseweg 41, 3931 PC te Woudenberg. Het aanzoeken van Hersteld Hervormde predikanten voor deze kerkdiensten gebeurt door het bestuur van ‘Stichting Vergaderlokaal Rumelaar’. De kerkenraden van de Hersteld Hervormde Gemeenten te Woudenberg en Scherpenzeel dragen ambtelijke verantwoordelijkheid voor de te houden kerkdiensten. De diensten beginnen telkens om 19.30 uur. Voor nadere berichtgeving verwijzen we naar de Maranatha-bode.

Agenda


Woensdag 5 februari
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. B. Reinders

Woensdag 19 februari
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. J. van Meggelen

Woensdag 4 maart
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. R.J. Oomen

Woensdag 18 maart
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Kand. G.J. Veldhuis

Woensdag 1 april
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. A. den Hartog

Woensdag 15 april
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. R.P. van Rooijen

Woensdag 29 april
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Ds. N. den Ouden

Woensdag 16 september
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Nog niet bekend

Woensdag 30 september
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Nog niet bekend

Woensdag 14 oktober
19:30
Kerkdienst Rumelaar
info
Nog niet bekend
Naar agenda