Jongemannenvereniging Timotheüs

Jongemannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2020-2021 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 22 september, 20 oktober, 17 november, 8 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Leviticus bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. J.P. Nap in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.
In ‘Leviticus’ gaat het over de kernen ‘verzoenen’ en ‘heilig zijn’. Verzoening met God hebben we allemaal nodig. De Joden noemen dit Bijbelboek ‘Hij riep’. Hij roept levieten en priesters. De verzoening komt van Zijn kant. Het bestaan van priesters en levieten en het bestaan van de offers wijst op de niet vanzelfsprekende omgang van God met mensen. Heilig moeten we zijn, want de HEERE is heilig.
Dit Bijbelboek is het helemaal waard om te bestuderen en te overdenken, zeker als we daardoor meer zicht krijgen op (het volmaakte offer van) Christus.
We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 22 september 2020. Dan willen we samen nadenken over Leviticus 1.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 18 mei 2020 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,
 
Cors van den Bosch
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Gerben Wolterink

Volgende kerkdienstenZondag 13 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 20 juni
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
15:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Dinsdag 15 juni
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda