Jongemannenvereniging Timotheüs

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke
maand bijeen. Tijdens het seizoen 2023-2024 vergaderen we op de dinsdagen D.V.
19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari,
19 maart en 16 april.
Dat is elke 3e dinsdag (behalve in december, dan is het de
2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen
samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om
gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening
wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van
vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de
pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Efeze bestuderen. Dit doen we aan
de hand van de Bijbelstudies van Ds. H.J.T. Lubbers in de MANkracht, het blad
van de Hervormde Mannenbond.
Het jaarthema is 'Wandelen met God'. In de brief van Paulus aan de gemeente van
Efeze wordt wel tien keer het woord 'wandelen' gebruikt. Laat je samen met anderen
vanuit de Bijbel voeden in de wandeling met God.
We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 19 september 2023.
Dan willen we samen nadenken over Efeze 1.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit
zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 21 mei 2024 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd
serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door
te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente
trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We
hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge
mannen te mogen verwelkomen.
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,
Teus Boutesteijn
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Johan Verhage
Gerben Wolterink

Volgende kerkdienstenZondag 3 december
9:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink
11:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J. van den Brink
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Vrijdag 1 december
19:30
Ambtsdragers verkiezingen
info

Zaterdag 2 december
10:30
Open ochtend
info

Zondag 3 december
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 4 december
15:00
Kinderkoor Hosanna
info
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:00
Jubilate Deo
info
19:20
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Dinsdag 5 december
18:30
Catechisatie
info
19:20
Catechisatie
info
20:15
Catechisatie
info

Woensdag 6 december
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Evangelisatiecommissie
info

Donderdag 7 december
19:30
Tienerclub 14+
info
20:00
Moderamenoverleg
info
20:00
Mannenvereniging
info
Naar agenda