Jongemannenvereniging Timotheüs

Jongemannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2021-2022 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart en 19 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen dit seizoen het Bijbelboek Filippenzen bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. H. Russcher in de Hervormde Vaan; het blad van de Hervormde Mannenbond.
Met de Filippenzenbrief wil Paulus de gemeente van Filippi bedanken voor de steun die ze hem in de gevangenis gegeven hebben. Tegelijk wil hij de christenen in Filippi bemoedigen en hen waarschuwen voor gevaren.
Dit Bijbelboek is het waard om te bestuderen en te overdenken; waar liggen voor ons de gevaren? En wat is het mooi dat we in deze tijd elkaar kunnen bemoedigen met het Woord van God!
We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 21 september 2021. Dan willen we samen nadenken over Filippenzen 1 vers 1 t/m 11.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 17 mei 2022 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,
 
Cors van den Bosch
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Johan Verhage
Gerben Wolterink

Volgende kerkdienstenDonderdag 26 mei
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Zondag 29 mei
9:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
11:00
Kerkdienst
info
Ds. R. van Kooten
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Joppe

Agenda


Maandag 23 mei
19:00
Jubilate Deo
info
19:30
Zaalreservering
info

Dinsdag 24 mei
19:00
Zaalreservering
info
19:45
Zaalreservering
info

Woensdag 25 mei
19:30
Kerkenraad
info

Donderdag 26 mei
19:00
Kerkvoogdij
info

Zondag 29 mei
20:00
JV Jehuda 16+
info

Maandag 30 mei
19:00
Jubilate Deo
info
20:00
Zaalreservering
info
Naar agenda