Jongemannenvereniging Timotheüs

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2019-2020 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 17 september, 15 oktober, 19 november, 10 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart en 14 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december en in april, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Johannes bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. J. van Dijk in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.
Het thema van het Johannesevangelie is dat Jezus de beloofde Messias en de Zoon van God is. De tekenen die in dit Evangelie beschreven zijn, ‘zijn beschreven opdat u / jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat u / jij, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam’ (Johannes 20 vers 31). Dus helemaal waard om te bestuderen en te overdenken. We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 17 september 2019. Dan willen we samen nadenken over Johannes 3 vers 1 t/m 21.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 19 mei 2020 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
Welkom !
Met een hartelijke groet van het bestuur,
 
Cors van den Bosch
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Meindert Langelaar
Gerben Wolterink

Volgende kerkdienstenZondag 9 augustus
11:30
Kerkdienst
info
Ds. W.F. 't Hart
18:30
Kerkdienst
info
Kand W H Hoorn