Jongemannenvereniging Timotheüs

 

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2017 -2018 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek 1 Petrus bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. W. Westland uit Sliedrecht in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond. 
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 19 september 2017. Dan willen we het Bijbelboek 1 Petrus verkennen en een begin maken met de studie van hoofdstuk 1.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 15 mei 2018 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
Welkom !
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,
 
Cors van den Bosch
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Meindert Langelaar
Gerben Wolterink 

Volgende kerkdienstenZondag 19 augustus
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. DMW - Diaconaal Maatschappelijk Werk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. DMW - Diaconaal Maatschappelijk Werk
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Zondag 26 augustus
9:30
Kerkdienst
info
Ds. C.J.P. van der Bas

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Collecten:
1. Bijbelvertaalwerk familie Pauw
2. Kerkvoogdij
3. Kerkgebouw

Agenda


Dinsdag 21 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info

Woensdag 22 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info

Donderdag 23 augustus
10:00
Vakantiebijbelweek
info
19:00
Collectemunten
info
Naar agenda