Jongemannenvereniging Timotheüs

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke
maand bijeen. Tijdens het seizoen 2022-2023 vergaderen we op de dinsdagen D.V.
20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 21 februari,
21 maart en 18 april.
Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de
2 e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen
samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om
gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening
wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van
vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de
pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Zacharia bestuderen. Dit doen we aan
de hand van de Bijbelstudies van Ds. J.H. Lammers in de Hervormde Vaan, het blad
van de Hervormde Mannenbond.
In de Bijbelstudies gaat het over de nachtgezichten van Zacharia. Hij krijgt in één
nacht acht visioenen te zien. Wat Zacharia ziet en hoort, schrijft hij kort daarna op.
Het is bewaard gebleven voor het volk en ook voor ons. De overheersende
boodschap van de nachtgezichten is Gods liefde en Zijn trouw voor Jeruzalem en
Zijn volk.
We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is D.V. dinsdagavond 20 september 2022.
Dan willen we samen nadenken over Zach. 1 : 1 – 6.
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit
zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 16 mei 2023 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd
serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door
te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente
trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We
hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge
mannen te mogen verwelkomen.
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Johan Verhage
Gerben Wolterink

Volgende kerkdienstenZondag 12 februari
9:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
11:00
Kerkdienst
info
Ds. D.C. de Pater
18:30
Kerkdienst
info
Ds. L.G. de Deugd

Agenda


Woensdag 8 februari
18:30
Kinderclub
info
18:30
Kinderclub
info
19:30
Doopzitting
info
20:00
Jong Volwassen Kring
info

Donderdag 9 februari
19:00
ophalen collecten munten
info
19:30
Tienerclub 14+
info
19:30
Kerkvoogdij
info
20:00
Vrouwen Bijbelstudiekring
info
20:00
Bijbelkring C ('t Hart)
info

Vrijdag 10 februari
19:30
spelletjesavond
info

Zondag 12 februari
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 13 februari
18:30
Catechisatie
info
18:30
Catechisatie
info
19:00
Jubilate Deo
info
19:15
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
20:00
Catechisatie
info

Dinsdag 14 februari
18:30
Catechisatie
info
19:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Woensdag 15 februari
20:00
Basiscursus Geloven
info
Naar agenda