Bijbelkring C

Evenals de andere Bijbelkringen willen we de betekenis van de oudtestamentische offers bespreken in het licht van het offer van de Heere Jezus en de betekenis die deze offers voor ons hebben. We doen dit aan de hand van een boekje dat ds. J. Kommerie geschreven heeft.

We hopen één keer per maand samen te komen. Plaats van samenkomst is de Maranathakerk. De avonden starten om 20.00 uur. We sluiten rond 22.00 uur af.

Kringleider: W. F. ’t Hart


 

Agenda


Donderdag 27 juni
20:00
Kringoverleg
info
Kringoverleg
Naar agenda