Belijdeniscatechisatie

Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Indien enigszins mogelijk wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden / onmogelijkheden van de deelnemers wat betreft de avond waarop de catechisatie wordt gehouden.
Laten allen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen, is ook een beslissing, maar een negatieve. Veelal blijkt dat het volgen van een belijdeniscatechisatie een hulpmiddel is waardoor er meer helderheid komen kan met betrekking tot vragen van persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus en persoonlijke bekering. Voor wat betreft locatie en tijdstip van de belijdeniscatechisatie verwijzen wij u/jullie naar de Maranatha-bode.

 

Agenda


Dinsdag 14 februari
20:15
Belijdeniscatechisatie
info
Belijdeniscatechisatie van 20:15 - 22:00 uur door ds. De Deugd

Dinsdag 21 februari
20:15
Belijdeniscatechisatie
info
Belijdeniscatechisatie van 20:15 - 22:00 uur door ds. De Deugd
Naar agenda