Bericht uit Malawi

19 juni 2019 | Zendingscommissie
Bericht uit Malawi

Opnieuw is er een flinke tijd verstreken na een vorig kerkblad bericht. Allerlei omstandigheden hielden ons af van de gewone tred van het alledaagse leven. Halverwege de maand januari heb ik een tijdje te kampen gehad met een bacteriële infectie. De periode van herstel nam meer tijd in beslag dan misschien gewenst. We leren er hernieuwt mee belijden dat onze tijden in Gods hand zijn.

Hartelijk dank voor de vele post en andere blijken van meeleven rond mijn verjaardag eind maart! Het deed ons samen goed, opnieuw zo veel betrokkenheid te proeven uit de berichten die ons per post en mail werden toegezonden.
In de achterliggende tijd kwam het echtpaar Jansen uit Krabbendijke ons met onderwijskundige raad en daad bijstaan. Ze hopen nog te blijven tot en met de maand juli. Behalve nuttig en nodig is het ook gewoon gezellig hen hier bij ons te hebben! Voor hen die niet tot de gemeente te Kruiningen behoren: William en Monica met hun zoontje Misha behoren bij de gemeente te Kruiningen. William is er jeugdouderling. We verheugen ons over de regelmaat waarmee we kerkbladen digitaal toegezonden krijgen uit de verschillende gemeenten. Zo blijven we toch een beetje op de hoogte van wat er zich voordoet in de gemeenten die we in het verleden mochten dienen. Die informatie maakt het mogelijk om ons deel van het verbond in te lossen: voorbede te doen voor de kerk in Nederland.

Op het ogenblik zijn we bezig met de afrondende fase van de studie van de ouderejaars studenten. Ze hopen in september D.V. aan alle vereisten te hebben voldaan en beroepbaar te worden gesteld in de kerk hier. Krijgen ze straks bevoegdheid niet alleen om het Woord te bedienen maar ook de sacramenten te bedienen en belijdenis en huwelijksdiensten te leiden, dan is het aantal predikanten van de Reformed Presbyterian Church of Malawi binnen een paar maanden verdubbeld! Dat mogen we zien als een opmerkelijke zegen van de HEERE. God de HEERE heeft daar ds. K. Klopstra en mijn mede docenten voor het voornaamste deel voor willen gebruiken. We bidden dat een en ander dienen mag tot opbouw van Gods Koninkrijk
en tot behoud van zondaren. Het aantal studenten dat in september 2017 aan hun theologiestudie begon is inmiddels wat geslonken. Helaas was één van de voornaamste redenen dat een paar studenten de vaardigheid niet bleken te bezitten om de studie te kunnen voltooien. Dat is natuurlijk een teleurstelling voor hen. Wilt u ook deze twee mannen in uw en jullie gebeden gedenken? We hopen dat ze als ouderlingen in de gemeenten waar ze wonen dienstbaar mogen zijn!

Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Mogen we opnieuw vragen om uw en jullie voorbede voor het zendingswerk in Malawi? Volhardt in het gebed!
Fam. ds. Van der Bas
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 29 maart
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. L. Krooneman

Zondag 5 april
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Zondag 5 april
14:00
Zondagsschool
info
Naar agenda