Aanmelden kerkdiensten

3 juli 2020 | Kerkdienst
Update kerkvoogdij 3 juli 2020

Aanmelden kerkdiensten
Het aanmelden van de kerkdiensten via de website is in de maand juli van start gegaan. Per dienst zal er een wijk worden uitgenodigd. Zondag 5 juli zal voor de morgendienst wijk 1 worden uitgenodigd en voor de avonddienst wijk 2. De zondagen daarop volgend de wijken 3 t/m 7. De vakantiegasten van de campings vallen in wijk 5 en kunnen zich voor die dienst aanmelden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de bovengrens van 65 personen vervallen. De ventilatie is nog niet optimaal. Echter, op extern deskundig advies is het mogelijk om door het open laten staan van deuren, op verantwoorde wijze de diensten te beleggen.
Aanmelden voor de kerkdienst kan tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur. Daarna maken de kosters de indeling voor de kerk. In de kerk zullen de kosters u een plaats wijzen. We vragen u met klem de aanwijzingen van de kosters op te volgen.

Aanpassen ventilatie en installeren Ionisatie
De kerkvoogdij is de laatste weken bezig geweest met verkennen van mogelijkheden om besmettingsgevaar in de kerk te reduceren. Duidelijk is dat ventilatie een cruciale rol speelt in voorkomen of juist verspreiden van het virus. Een optimale afzuiging van lucht en een goede luchtinlaat is essentieel. In onze kerk is de afzuiging van lucht op orde. De luchtinlaat in het plafond is helaas verre van optimaal. Uit rookproeven blijkt dat de inkomende lucht teveel naar beneden valt en lang blijft hangen in het midden van de kerk. Dit gaan we aanpassen. We gaan de lucht met een ventilator op het dak via een luchtkanaal aan beide zijden van de kerk naar beneden sturen en gecontroleerd laag over de vloer met lichte overdruk de kerk inbrengen. Deze lucht zal tevens voorverwarmd en gefilterd/ontsmet worden om zo tocht te voorkomen. Op deze manier zal het klimaat aanzienlijk verbeteren in de kerk.

Het ioniseren van lucht is minder bekend dan ventileren, maar neemt in toepassing wereldwijd een grote vlucht i.v.m. coronabestrijding in o.a. ziekenhuizen, vliegvelden en laboratoria. Ioniseren is het uitzenden van elektromagnetische negatieve lading in de lucht welke o.a. fijnstof reduceert en virussen doodt. Deze lading is onschadelijk voor mensen en heeft ook positieve invloed op de luchtkwaliteit. In zaal 1 hangen inmiddels deze ionisatoren en de eerste bevindingen zijn positief. De kerkvoogdij zal de gehele kerk voorzien van ionisatoren. Bij de installatie maken we gebruik van vrijwilligers. Als u technische vaardigheden hebt op dit vlak en u wilt helpen horen wij het graag en kunt u zich melden bij broeder G. Donselaar.

Als de ventilatie en ionisatie gereed zijn, zal een erkend bedrijf een test uitvoeren. Op basis van die bevindingen kunnen we wellicht nieuwe stappen zetten om verantwoord op te schalen naar meer bezoekers tijdens kerkdiensten

Zingen tijdens de kerkdiensten
De kerkvoogdij heeft in overleg met het moderamen besloten om, tot de tijd dat ventilatie en ionisatie op orde is, het zingen tijdens de diensten te beperken. Alleen de kerkgangers op de 1e en 2e rij stoelen en de kerkenraad zullen zingen. Op deze manier is er met 3 meter tussenruimte weinig risico. Als de ventilatie en ionisatie op orde zijn kan er volgens de richtlijnen van het RIVM met 1,5 meter afstand door hele gemeente weer gezongen worden. Daar zien we naar uit.

PROTOCOL
Wanneer u tot de ‘risicogroep’ hoort dient u zelf een verantwoorde keuze te maken ten aanzien van de aanmelding.

Mocht u zich aangemeld hebben maar niet kunnen, gelieve niet zelf te ruilen maar graag afmelden.
U kunt zich af melden door een mail te sturen naar kosterpater@hhgwoudenberg.nl (NIET bellen svp).
Voor de kerkbezoeken hebben we een aantal praktische zaken, waar wij (nogmaals) uw aandacht voor vragen:

- Blijft thuis wanneer u zelf of iemand in uw gezin klachten heeft (verkouden, keelpijn, hoesten, koorts, etc.) .
- Als u BHV-er bent, schrijft u zich in (net als anders).
- Het fietsenhok blijft dicht; uw fiets mag in de door de parkeerwachter aangegeven ruimte.
- Blijf buiten op 1,5 meter afstand wachten, net als bij de supermarkt.
- De kosters halen u op en wijzen u een zitplaats toe (in verband met juiste spreiding).
- Kom tijdig, niet 5 minuten van tevoren, dit geeft meer rust.
- Jassen neemt u mee naar de kerkzaal, zodat u deze bij u heeft als u naar huis gaat.
- We gebruiken de WC alleen indien echt nodig! In het toiletruimte mag maar 1 persoon tegelijk zijn.
- Na de dienst gebruiken we 2 uitgangen:
o Vak 1, 2, 6 en de helft van vak 5 maken gebruik van de hoofdingang.
o Vak 3, 4 en de andere helft van vak 5 gaan via nooduitgang 2 eruit (uitgang bij de parkeerplaats).

De dominee zal bij de afkondigingen duidelijk maken welke uitgang u kunt nemen.

Tenslotte: volg de instructies van de kosters op, deze zijn voor uw en ons aller veiligheid.

Voor vragen kunt u zich te allen tijde richten tot de bij u bekende contactpersonen van de kerkvoogdij.

Hartelijke groet namens uw kerkvoogdij,

M. van der Wind
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 24 januari
9:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen

Agenda


Maandag 18 januari
19:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info

Dinsdag 19 januari
19:30
Doopzitting
info

Woensdag 20 januari
18:30
Kinderclub
info
19:45
Kerkdienst Rumelaar
info

Donderdag 21 januari
19:30
Zendingscommissie
info

Maandag 25 januari
19:15
Catechisatie
info
20:15
Belijdeniscatechisatie
info
Naar agenda