Aanmelden kerkdiensten

15 juli 2020 | Kerkdienst
Update kerkvoogdij 14 juli 2020

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u en jij weer een voortgangsbericht.
We zijn als gemeente de laatste 2 weken gelukkig weer met wat meer mensen in de dienst geweest. De wijken 1 tot en met 4 zijn hiervoor uitgenodigd; iedere dienst één wijk. Fijn om te zien en te horen dat de kerk wat gevulder is. Vanuit de kerkvoogdij hebben we met de kosters dit ook geëvalueerd. De samenvatting is dat kosters en kerkvoogdij heel tevreden zijn hoe het verlopen is. Dat is een mooi compliment aan u en aan jou! Fijn om te zien en terug te horen dat aanwijzingen opgevolgd worden, dat gemeenteleden redelijk gespreid aankomen en dat het komen en weer naar huis gaan in rust en goede orde plaatsvindt. Ook het werken met een ontvangstcomité waar de wijkouderling en de wijkdiaken deel vanuit maken werkt goed. Dat willen we ook graag continueren.

Er is één puntje wat we nog willen noemen; het is voor de kosters gemakkelijker werken als een gezin die bij elkaar wil zitten ook tegelijk de kerk in komt. Mocht het nodig zijn dan kan er buiten even op elkaar gewacht worden om gezamenlijk naar binnen te kunnen gaan. Er zijn een aantal aanpassingen waarvoor we uw en jouw aandacht vragen:

Aanmeldformulier:
1. Het aanmeldformulier op de website is aangepast. Er kan nu alleen aangemeld worden voor de zondag waarop de wijk waar u deel van uitmaakt aan de beurt is. Aanmelden kan tot zaterdag 12.00 uur.
2. Er moet een hokje aangevinkt worden waarin u gevraagd wordt naar uw gezondheidstoestand in verband met corona. Dit is nodig als we willen opschalen naar meer dan 100 mensen in één dienst.
3. Op het aanmeldformulier is ook een vraag gesteld of u of jij in het buitenland geweest bent en daarbij in een risicogebied bent geweest. Omdat de berichtgeving daarover aan wijzigingen onderhevig is hebben we een link toegevoegd naar de website van het Ministerie. Mocht het nodig zijn dan verzoeken we u in thuisquarantaine te blijven voor de aangeven periode vóórdat u weer naar de kerk komt.

Zingen:
Uit de evaluatie blijkt dat het niet voldoende eenduidig is wat bedoeld wordt met de voorste twee rijen. We hebben besloten om dit te vereenvoudigen. Vanaf zondag 19 juli a.s. nodigen we alleen de gemeenteleden uit die op de voorste rij stoelen zitten om mee te zingen. Dat geldt dan voor ieder vak in de kerk. Ook de aanwezige kerkenraad zal meezingen.

Planning komende 2 zondagen:
Voor de ochtenddienst van 19 juli kunnen gemeenteleden van wijk 5 en vakantiegangers zich aanmelden.
Voor de avonddienst van 19 juli kunnen gemeenteleden van wijk 6 zich aanmelden.
Voor de ochtenddienst van 26 juli kunnen gemeenteleden van wijk 7 + 1 zich aanmelden.
Voor de avonddienst van 26 juli kunnen gemeenteleden van wijk 2 + 3 zich aanmelden.

We evalueren daarna weer met de kosters. We hebben de intentie om daarna structureel 2 wijken per dienst uit te gaan nodigen maar e.e.a. hangt uiteraard af van de evaluatie waarbij we eventuele landelijke ontwikkelingen ook in de gaten houden. We zien uit naar uw en jouw komst en we hopen en bidden dat het Woord dat verkondigd wordt thuis en in de kerk tot zegen mag zijn! Daar hebben we ook verwachting op want Hij heeft het zelf beloofd dat Zijn Woord niet leeg zal terugkeren maar doen wat Hem behaagt! Hartelijke groet.

Namens de kerkvoogdij,
M. van der Wind, voorzitter
A. Vorstelman, secretaris
<   Terug naar het overzicht

Volgende kerkdienstenZondag 20 september
9:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen Wijk 3+4 Doopdienst
11:00
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen wijk 6+7 Doopdienst
18:30
Kerkdienst
info
Ds. W.J.C. van Blijderveen
Wijk 1+2+5

Agenda


Zondag 20 september
14:00
Zondagsschool
info

Maandag 21 september
19:30
Zaalreservering
info

Woensdag 23 september
19:30
Kerkenraad
info

Donderdag 24 september
19:00
Collectemunten
info
20:00
Start avond Bijbelkringen
info
Naar agenda